Medicinsk lustgas smärtlindring vid förlossning

När läkemedel används under förlossningen, förutom deras effekter på moderen, måste effekterna på fostret, som får sin egen dos via placentan, också beaktas via lustgasakuten.se. Fostrets och nyföddas förmåga att ta bort droger från sina kroppar är ännu inte fullt utvecklad. Således kan effekten av drogerna vara mer uttalad och verkningstiden kan vara längre än hos vuxna se här.

I Sverige har de läkemedel som används på modersjSverigehus för behandling av obstetrisk smärta valts så att den nyfödda inte behöver utsättas för deras effekter. De läkemedel som ges i början av födelsen lämnar vanligtvis fostret och mamman innan barnet är födt.

Ibland kan leveransen överraska dig i snabb takt, eller den subnatala födelsen plötsligt blir en kejsarsnitt, i vilket fall en intramuskulär eller intravenös injektion under de föregående 2-3 timmarna kan ha en effekt på nyfödds tillstånd. De viktilustgaste biverkningarna av drogerna är relaterade till andning av nyfödda, men deras andningsdepressiva effekt kan vändas med ett kontraverkande läkemedel.